PhDr. Petr Štěpaník: Právo rodiny na štěstí

Začátek: 6.3.2020 17:00
Konec: 6.3.2020 18:00
Kapacita: 80
Počet účastníků: 70
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 5.3.2020 23:59
Místo konání: Český rozhlas Ostrava

O co se jedná

POZOR ZMĚNA !!!

Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.

Přednáška erudovaného psychologa a soudního znalce Petra Štěpaníka, která se bude zabývat podobami rodiny v současné době. Přednášející se nevyhne tématům porozvodového uspořádání péče o děti, včetně střídavé péče. Pozornost bude věnovat taktéž rodinám vychovávající děti v náhradní rodinné péči. Mezi všemi tématy bude kladen důraz na prolínání rodinného práva s právem rodin na štěstí, s limity vměšování se státu do rodin, očima psychologa.  Přednáška zahrnuje nejen teoretický výklad, ale bude zde také prostor pro diskuzi.

PhDr. Petr Štěpaník 

pracuje v Soukromé psychologické praxi v Ostravě. Pracuje jako psycholog, psychoterapeut, supervizor a soudní znalec. Absolvoval jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Komplexní psychoterapeutický výcvik získal v daseinsanalytické psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 1999 je zapojen do výcviku v transformační systemické psychoterapii podle V. Satirové, nejprve jako účastník výcviků, později se stal členem lektorského týmu MOVISA, a aktivně se podílel na vzdělávání účastníků výcviku. Absolvoval ucelený supervizní výcvik.

Přednáška 16:45 - 18:00

Úvodní slovo: MUDr. Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Ostrava

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: