MUDr. Martin Paciorek, MBA: Právo na bezplatnou zdravotní péči a udržitelnost financování a kvality zdravotní péče

Začátek: 6.3.2020 18:30
Konec: 6.3.2020 19:30
Kapacita: 80
Počet účastníků: 37
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 5.3.2020 23:59
Místo konání: Český rozhlas Ostrava

O co se jedná

Obrázek k události

POZOR ZMĚNA !!!

Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.

Zdraví obyvatel je strategickým aktivem každého státu a péče o něj je v České republice pro občany, řečí zákona, bezplatná. Bezplatnost zdravotní péče je v našich podmínkách chápána apriorně jako něco samozřejmého. A to i při dnešním disruptivním vývoji nových léčebných postupů, způsobů léčby a moderních léčiv napříč všemi obory medicíny Prezentace se bude především zabývat právem ne bezplatnou zdravotní péči v právním řádu České republiky a analýzou pojmu bezplatnost z ekonomického hlediska. Na tomto základě pak bude bezplatnost zasazena do širší úvahy o udržitelnosti dostupnosti, financování a kvality zdravotní péče v České republice.

MUDr. Martin Paciorek, MBA
primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní Nemocnice Ostrava

Specializuje se na rekonstrukční plastickou chirurgii, chirurgii ruky, rekonstrukční mikrochirurgii v oblasti hlavy a krku, používá princip osseointegrace k retenci silikonových obličejových epitéz v anaplastologii. Jeho snahou je zavést pokročilé digitální technologie do plastické chirurgie (virtuální plánování, virtuální modelování, 3D skenování a 3D tisk). Studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. MBA získal v oboru Management ve zdravotnictví v Academy of Health Care Management. Je členem České lékařské společnosti JEP, České společnosti plastické chirurgie a IPRAS (Mezinárodní společnost plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie).

Přednáška: 18:30 - 19:30

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: