prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.: Má mít eutanazie místo v našem kulturním prostředí?

Začátek: 6.3.2020 20:00
Konec: 6.3.2020 21:00
Kapacita: 80
Počet účastníků: 80
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 2
Konec rezervace: 5.3.2020 23:59
Místo konání: Český rozhlas Ostrava

O co se jedná

Obrázek k události

POZOR ZMĚNA !!!

Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.

Moderní medicína přinesla v posledních desítkách let mnoho dobrého. V některých případech však také dosud nevídané formy dlouhého odcházení z tohoto světa nebo bolestivého přežívání obtížně slučitelného s důstojným životem. To nastoluje nová společenská i medicínská dilemata včetně debaty o případné legalizaci eutanazie, která se v posledních přibližně 20 letech v přibývajícím počtu zemí znovu otevírá. Rovněž v České republice zřejmě nazrál čas ke kultivované a informované diskusi na téma eutanazie jak v odborné, tak v laické veřejnosti.

 

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., 66 let
přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

Autor a spoluautor řady odborných článků, přednášek a pořadatel několika monografií z oblasti intenzivní medicíny a léčby bolesti. Mj. je spoluautorem publikace Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva, která vyšla v r. 2018 v druhém doplněném vydání v Akademii věd ČR. Je rovněž spoluautorem Doporučení představenstva ČLK k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli z r. 2010. Je po řadu let vědeckým sekretářem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), v současnosti je rovněž členem Pain Management Committee Světové federace anesteziologických společností (WFSA) za Evropu. Je členem několika vědeckých rad v České republice a nositelem řady odborných ocenění.

Ve volném čase se věnuje cestování, zejména do horských oblastí celého světa. Navštívil přes 50 zemí a je jedním z nemnoha Čechů, kteří stanuli na všech světadílech. Z cest pořizuje fotografie, je mj. autorem 20 fotografických kalendářů a několika fotografických výstav. Má za sebou řadu cestovatelských přednášek.

Přednáška 20:00 - 21:00

Úvodní slovo: Mgr. Marie Dolinková

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: