Ing. Michaela Michnová: Právo na důstojné a bezpečné stáří

Začátek: 6.3.2020 15:15
Konec: 6.3.2020 16:30
Kapacita: 80
Počet účastníků: 10
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 5.3.2020 23:59
Místo konání: Český rozhlas Ostrava

O co se jedná

Obrázek k události

POZOR ZMĚNA !!!

Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.

Posluchači přednášky se dozvědí ucelené informace o práci městské policie vztahující se k seniorům, jakožto zvlášť zranitelným obětem trestných činů. Zmíněny budou nejen preventivní aktivity pro tuto generaci, ale také souhrn informací o problematikách, které nejvíce „trápí“ seniorskou veřejnost z pohledu MPO. 

  1. Část – Ostrava
  • Dokumenty vztahující se k seniorům.
  • Práce MPO se seniorskou veřejností.
  1. Část – Činnost MPO
  • Z historie MPO.
  • Senior linka, bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko.
  • Projekty a besedy pro seniory.
  1. Část – Data MPO
  • Statistická data MPO.
  • Bezpečnost seniorů z pohledu strážníků.

Městská policie Ostrava zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku od roku 1992. Cílené preventivní aktivity započala MPO zajišťovat v roce 1996. V současné době stále rozšiřuje portfolio preventivních aktivit na základě zákona o obecní policii a také strategických dokumentů města. Osoby starší 60 let náleží mezi skupinu obyvatel, pro které je třeba zabezpečit úkoly v rámci sociální a situační prevence a zajistit aktivity k předcházení viktimnosti.

Posluchači se dozvědí o připravovaných a realizovaných aktivitách a projektech nejen pro osamělé seniory, ale i pro ty, kteří se scházejí v klubech a domovech seniorů. Řeč bude taktéž o instalaci zařízení pomáhající v případě zdravotních komplikací nebo hrozícího nebezpečí (Senior linka, bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko). Zazní zde informace o dalších způsobech zvyšování pocitu bezpečí u seniorů za pomoci navazujících bezplatných služeb. Zde stojí za zmínku značení kompenzačních pomůcek a jízdních prostředků syntetickou DNA, předávání preventivních materiálů a informací v rámci osvětových kampaní, nebo posilování hlídek v místech, kde je větší pohyb seniorů. V rámci přednášky budou také zmíněna aktuální bezpečnostní témata a statistiky ve spojitosti se seniory.

Registrovat na přednášku se můžete zde:
https://www.nocprava.cz/program/detail-66/

Přednáška 15:15 - 16:30

Ing. Michaela Michnovská
vedoucí úseku prevence a propagace Městská policie Ostrava

Úvodní slovo: MUDr. Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Ostrava

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: